ارتباط با دفتر مرکزی:

نشانی: تهران – بلوار کشاورز – خیابان عبداله زاده – کوچه افشین - ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پلاک 7
کد پستی: 1415944531
تلفن های تماس: 6-88983051
فکس:  88983051

تلفن شکایات و انتقادات: 88988809

 

فرم تماس

لطفاً جهت پاسخگویی بهتر، تمامی فیلدهای مربوطه را تکمیل نمایید.